Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

AranyAszony Rend, Képző, Iskola….

Elhelyezkedés

Szép környezet, jó rezgések, zöld területtel, tóval, vagy folyóval.
Természet közelsége, jelenléte.

Épület

Legyen benne:
• Kápolna, v. templom
• Gyógyításnak esetlegesen megfelelő hely
• Közösségi hely összejövetelekhez
• Tanterem
• Könyvtár
• Étkező, konyha
• Mozgásra, elvonulásra alkalmas hely
• Hálóterem
• Tisztálkodó helység
• Gyermekmegőrzés adott esetben
• Alkotáshoz, kreativitáshoz műhely


Rend, Iskola, Képző


• Tanári oldal

- Mentori és koordinátori hálózat a tanulók képességeinek és tantervnek megfelelően.
- Fegyelem, de baráti hangvétel
- Tanárok: férfi és női arány megfelelő kialakítása
- Meghívott előadók, oktatóprogramok

• Gazdasági oldal

- Felelős főnök, igazgató, ki a bevételekért és kiadásokért-finanszírozásért felel.
- Alapítvány
- Saját bevételek: kreatív alkotások értékesítése
- Önfenntartás: gazdálkodás, közösségi munkák…


• Tanulók oldaláról


- Felvételkor elbeszélgetés
- Célok, vágyak, elképzelések
- Erősségek és hiányosságok felmérése
- Adott koordinátor, vagy mentor kijelölése


• Szemeszterek

- Egymásra épülő programsorok
- Vizsgák: elmélet és gyakorlat
- Saját prezentációk
- Közösségi programok, munkák, élmények
- Kikapcsolódási lehetőség, szórakozás

Fő Váz


I. Belső Út – önismeret

II. „Külső Út” – önmegvalósítás

Összefüggések felismerése és alkalmazása
Magunkból kiindulva a környezet megváltoztatása
Harmónia
Egyensúly
Teremtési folyamatok
Elmélet – Gyakorlat


Belső Út – ALAPOK LETÉTELE


- Önmagunk megismerése (belső utazás)
- Értékeink, érték-rendjeink kibontása, felismerése, felvállalása
- Női minőség megélése – önbizalom erősítése
- Belső hangra és megérzésre való hallgatás, ennek elsajátítása
- Szív útja…..Isten útja
- Oktatás: inspiráló anyagok otthoni feldolgozásra, értékelésre,
- Abból adódó élmények közösségben, vagy mentorral történő megbeszélése, vitatása
- Nyilvános szereplések és feladatvállalások
- Rend-Szer megélése, kiépítése a belső út során, majd átültetve a mindennapi életbe, életvitelbe.
- Igaz Érték-Rendek átadása az oktatók által, hogy a tudatos útnak a mélységét is megélhessük, tartalommal telíthessük. Örök Igazságokat sajátunkként is megélhessük.
- Kreativitás támogatása, felkarolása (írás, zene, festészet, szövés-varrás, esetlegesen sportok…)
- Egy Istenhit, vallás vállalás, Kegyelem, Áldás, Magyar Szakralitás, Misztérium, Életfa szerepe és jelentősége a belső út során
- Mélyülés, koncentráció elősegítése különböző technikákkal (immaginációk, meditációk, zene, illat, szín, álomkontroll, sport..)


Az Értékek, melyek felszínre kerülnek a tanulás és mélyülés során, a külvilágba is kivetülnek magunkból. Létrejön egy Teremtési folyamat, mely biztos alapokon áll.


Külső Út – HARMÓNIA MEGÉLÉSE, TEREMTÉS

- Belső megnyilvánulás kivetítése, megteremtése
- Béke, harmónia, szépség, esztétika, egyensúly, szeretet megélése, megjelenítése (öltözködés, viselkedés, beszéd, társas kapcsolatok) kisugárzása, ezen értékek meglátása a külvilágban, másokban.
- Adott és vállalt feladatok kapcsán kiselőadások megszerkesztése, megtartása nyilvánosság előtt, - társak, tanárok, …előtt. Kiállás magukért!
- Későbbiek során lehetőséget biztosítani azoknak, akik a tanításban, koordinátori munkában v. bármely más területen részt kívánnának venni.
- Rend fontossága és megteremtése, mind belül, mind kívül a környezetben. Tértisztítás: mentálisan, fizikálisan, harmónia elérése.
- Diszkrepanciák meglátása, helyes irányba való elmozdítása, alkalmazása pl. a gyógyító folyamatok során.PROGRAMOK, TERVEK

• Ősi gyökerek megismerése
• Hagyományőrzés
• SZER tartása
• Örök Igazságok
• Természet rendjének, mibenlétének, működésének megismerése. Állatvilág ismerete
• Új ismeretek összegyűjtése, leírása
• Régi és új ismeretek összevetése, az eredmények hasznosítása a gyakorlatban
• Tapasztalatok cseréje városok és országok között (utazás és meghívás)
• Kapcsolatok ápolása, közös események szervezése
• Női, Férfi szakralitás, értékrend, Szer-Elem
• Önbizonyosság, öntudatosság erősítése feladatok vállalásával és prezentálásával, sikerélmények biztosítása.
• Napi feladatok és tevékenységek gyakorlása, elméleti oktatása (főzés, gyermekvállalás, nevelés…….., gazdálkodás…)
• Problémaelhárítás, megküzdő mechanizmusok elsajátítása, gyakorlatba ültetése, próbatételek. Viselkedésminták elemzése, megismerése.
• Élet és Halál fontossága
• Tanítás tanulása
• Gyógyítás és elsajátítása (gyógynövények, készítmények, technikák…)
• Mozgás, sport
• Közösségi munkák végzése: faültetés, kertrendezés, források kitisztítása..
• Közösségi élmények: vetélkedők, ünnepek, szerek, meditációk, éneklés, tánc, kreatív foglalkozások, kirándulások, áhitat…
• Lehetőség gyermekekkel való foglalkozásra
• Gazdálkodás megismerése, öko-kert, bio-termékek
• Férfi, hasonló elven működő iskola, rend meghívása, közös feladatok, programok, előadások…..


Férfi oldal kiépítése………

(2008. okt.-nov.)
Götli Kinga